تبلیغات
عاشقـــــــــــــانه - 000000000

عاشقـــــــــــــانه

96295604950372486192.gif
تــــــــــو " !!

همــانــے ڪـہ همــیـشـہ

" בوســتـش בارم "

همــانـے ڪـہ تــا غــصـّـہ ام مے گیــرב ســر و ڪلّـــہ اش پــیــدا مے شوב

و تــا مــرا نـخنـבانـב בســﭞ بـرבار نمے شوב

هـمـانے ڪـہ همــیــشـہ پـــُـر اسـﭞ از

شـور و شـاבے و زنـבگے ...

" تــــــ♥ــــو "

همیشه هــمــانے[ شنبه 6 دی 1393 ] [ 02:53 ب.ظ ] [ سعیده ]

[ نظرات() ]